חיים אל – “שירת חיי “

חיים אל

חיים אל – “שירת חיי ”  מילים: דניאל שושן לחן: עממי עיבוד: שי זאדה

שירת חיי כתבתי לך
מאור עיניי נתתי לך2X

אך חתמתי בדמעותיי
שלחתי לך את מילותיי2X

מה עוד נותר לי לך לומר
השארת אותי עם לב נשבר
שירת חיי

שירת חיי לך נכתבה וכל מילה שם עצובה
לו היה לך רגש אהבה
לו פגע בך חץ האכזבה
היית אולי קצת מבינה לאהבה אין מדינה
שירת חיי

שירת חיי כתבתי לך
מאור עיניי נתתי לך2X

אך חתמתי בדמעותיי
שלחתי לך את מילותיי2X

מה עוד נותר לי לך לומר השארת אותי עם לב נשבר
שירת חיי

אביב חיי שמרתי לך
אהבותיי נתתי לך2X

לו היה לך רגש אהבה
לו פגע בך חתץ האכזבה
היית אולי קצת מבינה
לאהבה אין מדינה
שירת חיי

שירת חיי כתבתי לך
מאור עיניי נתתי לך2X

חתמתי בדמעותיי
שלחתי לך את מילותיי
מה עוד נותר לי לך לומר
השארת אותי עם לב נשבר
שירת חיי

[youtube]http://youtu.be/ZsQUrr7oIYw[/youtube]