כל הפוסטים בישי לוי- “אמא”

ישי לוי- “אמא”

ישי לוי- “אמא”

ישי לוי- “אמא” יש שירים שנכתבים במיוחד ובמכוון לקול מסוים יש שירים שנכתבים במיוחד ובמכוון לקול מסוים, להגשהספציפית,

קרא עוד ←