משה פרץ – “שורף אותי ” מילים

משה פרץ – “שורף אותימילים

כבר אמרנו את הכל תגידי מה עכשיו | מפנים אצלי הכל רועם ואת שותקת |
מה השארת בי כלום נותר רק זיכרון ישן | כמו ילדה קטנה בלב שלי עדיין משחקת ואיך עדיין גשם מטפטף לי על הלב | בחוץ אני חזק | יודע לשחק את המשחק

 

ואם היית יודעת כמה זה שורף אותי | איך בתוך הלב שלי יש חור |
ואם היית נוגעת ומרגישה אותי | היית נותנת אור | אולי את לא זוכרת שניים שהפכו אחד |
כלום כבר לא נשאר לעד היום | ואם היית שומעת ומרגישה אותי | היית רוצה לחזור

 

כבר אמרנו את הכל תגידי מה נשאר | אני נמצא כל כך קרוב אז מה את מחפשת |
לא אכפת לי כבר אולי עדיף להתגבר | לשקר קצת לעצמי במציאות צוחקת ואיך עדיין גשם מטפטף לי על הלב | בחוץ אני חזק | יודע לשחק את המשחק

משה פרץ – “שורף אותימילים