ימית אסף -“בוא” מילים

ימית אסף -“בואמילים

מילים ראובן כרמל

לחן -יוני סלע
עיבוד –יוני סלע

א :
בוא, אל תאמר לי לא
כי הכל עוד פה, בוער אצלי בפנים
קח אותי איתך
שיקרה הנס, פעם ניפגש
ותראה אותי

פזמון :
כאן, לך עוד ממתינה
באותה פינה, באותו מקום הו…
אני כאן, כמעט ולא בוכה
עדיין מחכה,מחכה לך הו…
ב :

בוא, יש לי חלומות
ים של רגשות, רק תתן סימן
שאתה עוד כאן
הבט אל תוך עיניי, שם תראה הכל,
רק אתה יכול

ימית אסף -“בואמילים