הזמר שקד קוממי ראיון ברדיו מנטה

שקד קוממי

הזמר שקד קוממי ראיון ברדיו מנטה  בתוכנית “אמבטית קצב” עם השדרן אלון רחמיל