בן סנוף – “ושבו בנים לגבולם”

“ושבו בנים לגבולם” הוא אחד מהשירים שמזוהים בשנים
האחרונות עם המאבק להחזרת גלעד שליט.

שיר הושמע בעצרת להחזרת גלעד וגרם להתרגשות
ענקית של הקהל הגדול ומשפחתו של גלעד.

“ושבו בנים לגבולם” היתה תרומתו הצנועה של בן סנוף
למאבק להשבתו של גלעד שליט.