“אני מאמין” קובי פרץ – מילים

אני מאמיןקובי פרץ – מילים

מילים ולחן: ארז יחיאל

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין
אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין

ואף על פי שיתמהמה ועם כל זה אחכה לו
ואף על פי שיתמהמה ועם כל זה אחכה לו
בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא. בכל יום שיבוא, אני מאמין
בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא אני מאמין
אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין
אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין

ואף על פי שיתמהמה ועם כל זה אחכה לו
ואף על פי שיתמהמה ועם כל זה אחכה לו
בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא. בכל יום שיבוא אני מאמין
בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא אני מאמין
ואף על פי שיתמהמה ועם כל זה אחכה לו
ואף על פי שיתמהמה ועם כל זה אחכה לו
בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא. בכל יום שיבוא, אני מאמין
בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא, אני מאמין
בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא. בכל יום שיבוא, אני מאמין
בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא אני מאמין