איציק קלה – “כנודד במדבר”

איציק קלה - "כנודד במדבר"
איציק קלה – “כנודד במדבר”

כנודד במדבר” סינגל חדש של איציק קלה
שממשיך את הקו האיכותי והייחודי של שיריו,
את השיר כתב אלעד פלד ללחן של איציק קלה.
סינגל נוסף בדרך לאלבום חדש.

מילים: אלעד פלד | לחן: איציק קלה

איי אבדה הדרך ואנא אני בא
לחיי אין ערך ללא האהבה

מי יצילני ומי ינהלני
מי זה יוליכני לנדודיי יביא הקץ

מי ישקני מים ומי יושיט ידיים
מי ייתן כנפיים ואשובה אל הקן

כנודד במדבר
מבקש לי מסתור
מלהט השמש מלילה וקור

כנודד במדבר
מבקש לי מקום
להניח ראשי
ועיניי לעצום
הו היכן אמצא מנוח לנפשי

איציק קלה – “כנודד במדבר